Betaling
Struer Havn modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Mobilepay. Betaling vil først blive trukket på deres konto, når ydelsen er gennemført.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Struer Havn bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle deres kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at deres informationer ikke kan aflæse af tredjemand.


Kvittering
De vil modtage en kvittering med angivelse af ydelsens art, pris, dato og tid for gennemførelse. Kvitteringen vil blive sendt via den mail adresse, som de opgiver ved bestillingen. Kvitteringen bedes fremvist ved leveringen af ydelsen.


Betingelser vedrørende levering af ydelsen.
Hvis de udebliver fra den bestilte tid, eller afgiver urigtige oplysninger, som kan have indflydelse på betalingen bortfalder deres krav til gennemførelse af ydelsen. I disse tilfælde ydes der ingen erstatning.

Hvis en bestilt tid ønskes ændret, skal dette ske ved anmodning til Struer Havn. Hvis ønsket ikke kan efterkommes, vil ydelsen blive tilbudt til den aftalte tid.

Hvis Struer Havn ikke kan gennemføre ydelsen, som følge af vejerlig, "breakdown" på havnes udstyr, sygdom eller andre "force majeure" situationer, vil de blive tildelt en ny tid for gennemførelse af ydelsen uden beregning.


Havnens reglement
Ved betaling og brug af havnens ydelser accepteres og godkendes reglementet i "Guiden Struerhavn" herunder bekendtgørelserne for henholdsvis lysbådehavn og trafikhavn.


Ansvar
I det øjeblik deres båd, mast og andet udstyr er under havnens varetægt/betjening, har Struer Havn det fulde ansvar for evt. skader, som følge af betjening herved. Ophold ved eller i nærheden af operationsområdet er på EGET ansvar. Evt. personskader herved påhviler ikke Struer Havn.


Reklamation
Klager over forhold vedrørende ydelsen, som ikke er løst ved henvendelse til havnens personale, kan sendes til Holstebro – Struer Havns Maritime Chef. Hvis ikke der opnås medhold her, kan klagen herefter indbringes for havnens direktør eller sidste instans, som er havnens bestyrelsen.